Voor de garagehouder! Wil je weten welke modules we voor jou hebben?

Wij begrijpen de noodzaak van een open systeem waarin je zelf kunt bepalen welke externe oplossingen je wilt koppelen. Van boekhouding tot de koppeling met jouw grossier. Communiceren met jouw eigen Autoflex APP en tot met jouw eigen Auto-Publicatie module. Het kan allemaal met Autoflex, je bepaalt natuurlijk zelf met welke module(s) je gaat werken!

stopwatch_icon Created with Sketch.
- Autoflex 10 -

Urenregistratie

Wil jij alle werkzaamheden die de monteurs uitvoeren klokken?

Met de module Urenregistratie meet je de efficiëntie van jouw personeel. Daarnaast kan je snel factureren. 

                                       
 

Werkwijze 1

Jouw personeel meldt zich aanwezig op het hoofdscherm. Daarna ontvangen ze van de receptionist een werkorder met daarop een barcode. Hiermee kunnen ze zich inklokken. Als de klus klaar is klokken ze zich uit op de order en/of klokken ze zich in de op volgende order.

Werkwijze 2

Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een scherm, eventueel i.c.m. touchscreen, waarop de monteurs zich aan- en afwezig kunnen melden en snel kunnen klokken op de orders. Ook kunnen hier pauzes geklokt worden en onderdelen en extra werkzaamheden geboekt worden op de orders. Vanuit hetzelfde scherm kunnen ook orders in Topmec worden opgehaald.

Wat biedt het

  • De werkplaatsmonitor toont de activiteiten van jouw monteurs.
  • Je kunt direct het rendement meten van jouw personeel.
  • In het overzicht orders kan je direct zien aan welke orders op dit moment wordt gewerkt (deze zijn rood gekleurd).
  • Aan de hand van de geklokte uren kan de receptionist een orderregel laten aanmaken om de uren te factureren
  • Diverse nieuwe schermen met o.a. overzicht ingeklokte monteurs, orders per monteur, efficiëntie personeel etc.
  • Rapporten beschikbaar om per monteur per tijdvak de efficiëntie inzichtelijk te maken.

Voordelen

  • Helder inzicht in de inzet van jouw medewerkers.
  • Sneller factureren aan de hand van geklokte uren.
  • Rapporten als basis voor functioneringsgesprekken.