18
april
- -

Houd je kosten in bedwang

Bovag meldde onlangs dat de dealers met stevige en structurele kostenstijgingen te maken hebben. Dat deze kosten vooral op werkplaatsniveau moeilijk direct zijn door te belasten. En dat ondanks de toegenomen complexiteit van processen en de administratieve lasten ICT weinig ondersteuning biedt...

Dat kán (en moét ons inziens) anders!
Wij kijken graag vrijblijvend mee en laten je zien waarin Autoflex je kan ontzorgen.