Samenwerken met de bekende brancheformules

Autoflex onderhoudt ook contacten met alle vooraanstaande formules in onze branche.
Hierdoor kun een je, als formule-deelnemer, meeliften op de wensen en eisen die de formulegever
aan het garagesoftwarepakket stelt. Te denken hierbij aan koppelingen met pechhulpdiensten, data export vanuit Autoflex naar derden enzovoort.